Säins Tschikken Uetendorf

Ruedi

Chli meh Dräck u när e Powernap

Dä mitem fausche Streife